Акроними за ROAS

ROAS

ROAS е акроним за Враќање на трошоците за рекламирање.

Клучен показател за маркетиншки перформанси кој го мери износот на приходите заработени за секој долар потрошен за рекламирање. Слично на враќање на инвестицијата (ROI), ROAS го мери ROI на парите вложени во дигитално или традиционално рекламирање. ROAS може да се мери со целиот буџет за маркетинг, рекламна мрежа, специфични реклами, таргетирање, кампањи, креативци и многу повеќе.