Акроними ROE

РЕE

ROE е акроним за Враќање на напор.

Како дополнување на ROI, Content ROE овозможува метрика на перформанси на ниво на средства за да им помогне на тимовите да ја оптимизираат содржината и да воведат влијание базирано на податоци врз идните содржини и креативните планови. Уникатен е и по тоа што го зема предвид вкупниот напор што е вложен во создавањето на секое средство.

извор: Aprimo Враќање на напор