Акроними за рентабилност

Рентабилност

ROI е акроним за Врати се на инвестиции.

Метрика на перформанси што ја мери профитабилноста и се пресметува со помош на формулата ROI= (приход – цена) / цена. ROI може да ви помогне да одредите дали потенцијалната инвестиција е вредна за првичните и тековните трошоци или дали инвестицијата или напор треба да се продолжи или прекине.