Акроними ROTI

Roti

ROTI е акроним за Враќање на инвестицијата во технологијата.

Слично на враќањето на инвестицијата (ROI), ова е времето што е потребно за инвестиција во технологија или лиценца за софтвер да го врати износот на приход што чинел да се имплементира. Пример: Инвестирањето во оваа платформа има ROTI од 7 месеци за просечниот клиент. Може да се мери и во процентуалното зголемување на приходите остварени во текот на