Акроними на РПА

РДК

RPA е кратенката за Автоматизација на роботски процеси.

Технологија за автоматизација на деловните процеси заснована на метафорични софтверски роботи или вештачка интелигенција (ВИ) и/или дигитални работници.