Акроними на RTB

РТБ

RTB е акроним за Наддавање во реално време.

методот и технологијата со која рекламниот залихи се продава на аукција, се купува и продава по импресија.