Акроними на SaaS

SaaS

SaaS е акроним за Софтвер како сервис.

SaaS е софтвер хостиран на облак од трета компанија. Маркетинг фирмите често користат SaaS за да овозможат полесна соработка. Ги складира информациите на облакот, а примерите вклучуваат Google Apps, Salesforce и Dropbox.