Акроними на SDP

СДП

СДП е кратенката за Платформа за развој на продажба.

Алатка која им помага на претставниците за развој на продажбата да се движат низ потенцијалните и да го водат процесот на квалификација, вклучително и приоретизирање и распоред на активности за да се максимизира ефикасноста на продажбата и побрзо да се затвори бизнисот.