Акроними SDR

СПВ

SDR е акроним за Претставник за развој на продажба.

Продажна улога која е одговорна за развој на нови деловни односи и можности.