Акроними на SERP

SERP

SERP е акроним за Страница со резултати од пребарувач.

Страницата на која слетувате кога пребарувате одреден клучен збор или термин на пребарувач. SERP ги наведува сите страници за рангирање за тој клучен збор или термин.