СМС-акроними

СМС

СМС е кратенката за Услуга за кратки пораки.

Оригинален стандард за испраќање текстуални пораки преку мобилни уреди. Една текстуална порака беше ограничена на 160 знаци вклучувајќи празни места. СМС беше дизајниран да се вклопи во други сигнални протоколи, поради што должината на SMS пораката е ограничена на 160 7-битни знаци, т.е. 1120 бита или 140 бајти. Ако корисникот испрати повеќе од 160 знаци, може да се испрати во најмногу 6 дела, вкупен број од 918 знаци во поврзаната порака.