Акроними SOV

СОВ

SOV е акроним за Сподели на гласот.

Мерен модел во рамките на маркетингот и рекламирањето. Уделот на гласот го мери процентот на медиумско трошење на една компанија во споредба со вкупните медиумски трошоци за производот, услугата или категоријата на пазарот.