SQL акроними

SQL

SQL е акроним за Квалификувано олово за продажба.

Потенцијален клиент кој се преселил низ продажната линија - од водство квалификувано за маркетинг преку прифатено водство за продажба - до позиција каде што продажниот тим сега може да работи на нивно претворање во активен клиент.

извор: Гартнер

SQL

SQL е акроним за Структурен јазик за пребарување.

Јазик кој се користи во програмирањето и е дизајниран за управување со податоци што се чуваат во систем за управување со релациона база на податоци или за обработка на стримови во систем за управување со релационен поток на податоци. Синтаксата и поврзаната библиотека на функции може да се разликуваат помеѓу платформите за бази на податоци.