SSL кратенки

SSL

SSL е акроним за Secure Sockets Layer.

Криптографски протоколи дизајнирани да обезбедат безбедност на комуникациите преку компјутерска мрежа.