Акроними на ДЗС

Државен завод за статистика

ДЗС е акроним за Единствено најавување.

Метод за автентикација што му овозможува на корисникот да се регистрира или да се најави на платформа од трета страна со едно најавување од која било од неколкуте главни платформи, вклучувајќи ги Google или Microsoft.