Акроними на SSP

SSP

SSP е акроним за Платформа од страна на снабдување.

платформата за продажба, SSP е платформа која им овозможува на издавачите да управуваат со својот рекламен инвентар, да го пополнат со реклами, да го следат одговорот и да добиваат приходи.