TXT акроними

TXT

TXT е акроним за Текст запис.

Записите TXT се вид на запис на системот за име на домен (DNS) што содржи текстуални информации за извори надвор од вашиот домен. Овие записи ги додавате во поставките на вашиот домен. Тие често се користат за потврдување на сопственоста на домен и за поставување записи за автентикација на е-пошта.