Акроними на UGC

UGC

UGC е акроним за Содржина генерирана од корисници.

Содржина генерирана од корисници, алтернативно позната како содржина креирана од корисникот, е каква било форма на содржина што е објавена од корисниците на интернет. Содржината генерирана од корисниците може да вклучува прегледи, препораки, слики, видеа, написи, коментари и аудио. Дестинациите може да вклучуваат страница на компанијата, страници за прегледи, социјални медиуми или која било друга онлајн платформа.