Акроними на USP

USP

USP е акроним за Единствени Продавање Тврдење.

Маркетинг стратегијата развиена и спроведена за да ги информира потенцијалните клиенти и клиентите за диференцијацијата на сопствената марка, производ или услуга од нејзините конкуренти. Исто така познат како единствена продажна точка, Или уникатна вредност на исказот (УВП).