USSD Acronyms

USSD

USSD е акроним за Неструктуирани податоци за дополнителна услуга.

Протокол за комуникација што го користат мобилните телефони за да комуницираат со компјутерите на операторот на мобилната мрежа. Со USSD, мобилните корисници директно комуницираат правејќи селекции од менијата. За разлика од СМС пораката, USSD пораката создава врска во реално време со секоја сесија, овозможувајќи двонасочна комуникација на информации.