УВП кратенки

УВП

UVP е акроним за Предлог за единствена вредност.

Маркетинг стратегијата развиена и спроведена за да ги информира потенцијалните клиенти и клиентите за диференцијацијата на сопствената марка, производ или услуга од нејзините конкуренти. Исто така познат како единствена продажна точка, Или уникатен предлог за продажба (USP).