UX кратенки

UX

UX е акроним за Корисникот Искуство.

Секоја интеракција на клиентот со вашиот бренд во текот на процесот на купување. Искуството на клиентите влијае на перцепцијата на купувачот за вашиот бренд. Позитивното искуство ги претвора потенцијалните купувачи во клиенти и ги одржува сегашните клиенти лојални.