WYSIWYG Кратенки

WYSIWYG

WYSIWYG е акроним за Она што го гледате е она што го добивате.

Систем во кој софтверот за уредување дозволува содржината да се уредува во форма што наликува на нејзиниот изглед кога е печатена или прикажана како готов производ, како што е печатен документ, веб-страница или презентација на слајд.