Топ 5 грешки што треба да се избегнат во маркетинг автоматизацијата

Маркетинг автоматизацијата е неверојатно моќна технологија која го смени начинот на кој бизнисите прават дигитален маркетинг. Тоа ја зголемува ефикасноста на маркетингот додека ги намалува соодветните општи трошоци со автоматизирање на повторуваните процеси на продажба и маркетинг. Компаниите од сите големини можат да ја искористат автоматизацијата на маркетингот и да ја наплатат нивната генерација на олово, како и напорите за градење на брендот. Повеќе од 50% од компаниите веќе користат маркетинг автоматизација, а скоро 70% од останатите планираат