Увид на клиентите во дигиталното време

Добивањето релевантни повратни информации од клиентите - и брзо добивање на нив - е посуштинско од кога и да е за деловен успех. Секако, регрутирањето „направи сам“ е тешко, испитаниците од истражувањето никогаш не се како што ветиле, а временските рамки за добивање увид во клиентите се чувствуваат премногу долго за да направат разлика за бизнисот. Но, постои подобар начин да ги добиете толку потребните согледувања на клиентите што ги потврдуваат вашите насоки за производот и деловното работење. Комбинација на модерна технологија се обедини за да создаде подобар, побрз, поевтин увид на клиентот. На