Зошто тимовите за маркетинг и ИТ треба да ги делат одговорностите за сајбер безбедноста

Пандемијата ја зголеми потребата секој оддел во организацијата да посвети поголемо внимание на сајбер безбедноста. Тоа има смисла, нели? Колку повеќе технологија користиме во нашите процеси и во секојдневната работа, толку повеќе би можеле да бидеме ранливи на прекршување. Но, усвојувањето на подобри практики за сајбер безбедност треба да започне со добро упатени маркетинг тимови. Сајбер безбедноста вообичаено ги загрижува лидерите на информатичката технологија (ИТ), Главните офицери за информатичка безбедност (CISO) и Главните офицери за технологија (CTO)