Пазари на Синккик: Доведување билборди до генерацијата „Кликни за купување“

Индустријата за рекламирање „Надвор од дома“ е огромна и профитабилна индустрија. Во ова време на дигитален неред, поврзувањето со потрошувачите кога тие се „во движење“ на јавни простори сè уште има огромна вредност. Билборди, засолништа за автобуси, постери и реклами за транзит, се дел од секојдневниот живот на потрошувачите. Тие нудат безброј можности за јасно емитување порака до соодветната публика без да се натпреваруваат за внимание меѓу илјадници други реклами. Но, не е секогаш лесно