4 начини на кои машинското учење го подобрува маркетингот на социјалните медиуми

Со повеќе луѓе кои секојдневно се вклучени во мрежните социјални мрежи, социјалните медиуми станаа неопходен дел од маркетинг стратегиите за бизниси од сите видови. Во 4.388 година имало 2019 милијарди корисници на интернет ширум светот, а 79% од нив биле активни социјални корисници. Глобална состојба на дигиталниот извештај Кога се користи стратешки, маркетингот на социјалните медиуми може да придонесе за приходите, ангажманот и свеста на компанијата, но едноставно да се биде на социјалните медиуми не значи да се користи