Зошто на тимовите за продажба и маркетинг им е потребен Cloud ERP

Лидерите за маркетинг и продажба се составен дел од приходите на компанијата. Одделот за маркетинг игра витална улога во промовирањето на бизнисот, детално давање на неговите понуди и воспоставување на неговите диференцијатори. Маркетингот, исто така, генерира интерес за производот и создава предности или изгледи. Во концерт, продажните тимови се фокусираат на претворање на потенцијалните клиенти во клиенти кои плаќаат. Функциите се тесно испреплетени и се клучни за целокупниот успех на бизнисот. Со оглед на влијанието на продажбата и маркетингот врз