Свежи работи: повеќе модули за оптимизација на стапката на конверзија во еден пакет

Во оваа дигитална ера, битката за простор за маркетинг се префрли на Интернет. Со повеќе луѓе на Интернет, претплатите и продажбата се преселија од нивниот традиционален простор во нивниот нов, дигитален. Веб-страниците треба да бидат во најдобрата игра и да ги земат предвид дизајнирањето на страниците и корисничкото искуство. Како резултат, веб-страниците станаа клучни за приходите на компанијата. Со оглед на ова сценарио, лесно е да се види како стана оптимизацијата на стапката на конверзија или CRO, како што е познато