Зошто продажбата и маркетингот на терен треба да изгледаат подалеку од традиционалниот CRM

Како што светот станува се повеќе безличен со навлегувањето на технологијата - социјални медиуми, видео разговор, итн. Една можност се претстави на многу реален начин. Концепт што некогаш стана природен, интуитивен и постоеше прилично како последна мисла, се претвори во незгодна, поскапа адаптација што одзема многу време. Физички да станете пред луѓето со кои сакате да градите односи. Се чини како диво очигледна идеја, но реалноста