Како да ги користите аналитиките за патување на клиенти за да ги оптимизирате маркетинг напорите за генерирање побарувачка

За успешно оптимизирање на вашите маркетинг напори за генерирање побарувачка, потребна ви е видливост на секој чекор од патувањата на вашите клиенти и средства за следење и анализирање на нивните податоци за да разберете што ги мотивира сега и во иднина. Како го правиш тоа? За среќа, аналитиката за патување на клиентите обезбедува вредни сознанија за моделите на однесување и преференциите на вашите посетители во текот на нивното целокупно патување со клиенти. Овие сознанија ви овозможуваат да создадете подобрени искуства на клиентите што ги мотивираат посетителите да достигнат