Зошто на секој бизнис во електронска трговија му е потребна динамичка алатка за цени?

Сите знаеме дека да се успее во оваа нова ера на дигитална трговија зависи од различни фактори, па затоа имплементирањето на вистинските алатки е клучно. Цената продолжува да е фактор на условување при донесување одлука за купување. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат бизнисите во електронска трговија во денешно време е прилагодување на нивните цени за да одговараат на она што нивните клиенти го бараат во секое време. Ова ја прави динамичката алатка за цени од витално значење за онлајн продавниците. Динамички стратегии за цени, покрај