Пет начини да се внесе култура во вашата стратегија за маркетинг

Повеќето компании ја гледаат својата култура во поголем обем, покривајќи ја целата организација. Сепак, важно е да се примени дефинираната култура на вашата организација за сите внатрешни операции, вклучувајќи го и вашиот маркетинг тим. Не само што ги усогласува вашите стратегии со вкупните цели на вашата компанија, туку поставува стандард за другите оддели да го следат примерот. Еве неколку начини на кои вашата стратегија за маркетинг може да ја одрази целокупната култура на вашата организација: 1. Назначете културен лидер.