Трендови што треба да ги знае секој развивач на апликации за мобилни телефони за 2020 година

Каде и да погледнете, јасно е дека мобилната технологија стана интегрирана во општеството. Според сојузничкото истражување на пазарот, големината на глобалниот пазар на апликации достигна 106.27 милијарди долари во 2018 година и се предвидува да достигне 407.31 милијарди долари до 2026 година. Бидејќи пазарот на мобилни телефони продолжува да расте, важноста компаниите да ги ангажираат своите клиенти со мобилна апликација ќе стане експоненцијално поголема. Поради транзицијата на