Влијанието на микро-моментите врз патувањето на потрошувачите

Aежок тренд за маркетинг за кој почнавме да слушаме сè повеќе и повеќе се микро-моменти. Микро-моментите влијаат на однесувањето и очекувањата на купувачите и тие го менуваат начинот на купување на потрошувачите низ индустријата. Но, што точно се микро-моменти? На кои начини тие го обликуваат патувањето до потрошувачот? Важно е да се разбере колку е многу нова идејата за микро-моменти во светот на дигиталниот маркетинг. Размислете со Гугл го води обвинението за истражување на начините на револуција во технологијата на паметните телефони