6 причини за ресетирање на блогот на WordPress

WP Reset е приклучок што ви овозможува да ја ресетирате вашата страница и целосно и делумно каде што само специфични делови од вашиот блог се вклучени во промените. Целосното ресетирање е прилично саморазбирливо, отстранувајќи ги сите објави, страници, прилагодени типови на објави, коментари, записи во медиуми и корисници. Дејството остава медиумски датотеки (но не ги наведува под медиумите), како и интеграции како додатоци и поставувања на теми, заедно со сите основни карактеристики на

Важни техники за веб-дизајн што треба да ги вклучите на вашата веб-страница на адвокатска фирма

Денешниот легален пазар е сè поконкурентен. Како резултат, ова им задава голем притисок на многу адвокати и адвокатски канцеларии да се издвојат од останатиот дел од конкуренцијата. Тешко е да се стремиме кон професионално присуство на Интернет. Ако вашата страница не е доволно привлечна, клиентите преминуваат кон вашите конкуренти. Затоа, вашиот бренд (а тоа ја вклучува и вашата веб-страница) треба значително да влијае на вашиот бизнис, да ви помогне да пронајдете нови клиенти и да зајакнете