3 Лекции од компании кои се ориентирани кон клиентите

Собирањето повратни информации од клиентите е очигледниот прв чекор во обезбедувањето оптимални искуства за клиентите. Но, тоа е само првиот чекор. Ништо не е постигнато, освен ако тие повратни информации не поттикнат некаква акција. Пречесто повратните информации се собираат, се собираат во база на податоци на одговори, се анализираат со текот на времето, се генерираат извештаи и на крајот се прави презентација со која се препорачуваат промени. Дотогаш, клиентите што дадоа повратни информации утврдија дека ништо не се прави со нивниот придонес и тие веќе го направија тоа