Резултати од истражувањето: Како реагираат маркетерите на пандемијата и блокадите?

Бидејќи заклучувањето се олеснува и повеќе вработени се враќаат во канцеларијата, ние бевме заинтересирани да ги испитаме предизвиците со кои се соочија малите бизниси поради пандемијата „Ковид-19“, она што тие го правеа во врска со заклучувањето за да го развијат својот бизнис, какво било надградување што го направија , технологијата што ја користеле во ова време и какви се нивните планови и перспективи за иднината. Тимот на Tech.co испита 100 мали бизниси за тоа како се снаоѓале за време на блокирањето. 80% од