Важноста на можноста за продажба

Додека докажано е дека технологијата за продажни можности ги зголемува приходите за 66%, 93% од компаниите сè уште немаат спроведено платформа за продажба. Ова често се должи на митовите за можноста за продажба да бидат скапи, сложени за распоредување и да имаат ниски стапки на посвојување. Пред да се нурнеме во придобивките од платформата за продажни можности и што прави, ајде прво да нурнеме што е тоа можност за продажба и зошто е тоа важно. Што е овозможено продажба? Според Форестер Консалтинг,