AudioMob: Ringвонете во продажбата на Нова Година со аудио реклами

Аудио рекламите овозможуваат ефикасен, високо насочен и безбеден бренд начин за брендовите да ја намалат бучавата и да ја зголемат својата продажба во Новата година. Подемот на аудио рекламирање е релативно нов во индустријата надвор од радио, но веќе создава огромна врева. Меѓу вревата, аудио рекламите во мобилните игри ја изработуваат својата платформа; нарушувајќи ја индустријата и рапидно растејќи, брендовите гледаат повисок калибар на реклами