Пријателници за дигитална продажба и новата ера на продажба

Во денешното опкружување за продажба, огромен број предизвици можат да ги спречат лидерите во продажбата да им помагаат на своите тимови да ги постигнат своите цели. Од бавно време за зголемување на продажбата на нови продажби до раздвоени системи, претставниците на продажбата трошат повеќе време на административни задачи и помалку време реално за продажба. Со цел да се забрза растот, да се намалат неефикасностите во рамките на една организација и да се намали прометот во продажбата, лидерите за продажба мора да воспостават процеси што се агилни и прилагодливи. Учебниците за дигитални продажби се составен дел