5 контролни табли на Google Analytics што нема да ве исплашат

Google Analytics може да биде застрашувачки за многу продавачи. До сега сите знаеме колку се важни одлуките водени од податоците за нашите оддели за маркетинг, но многумина од нас не знаат од каде да започнат. Google Analytics е моќна алатка за аналитички настроен маркет, но може да биде подостапна отколку што сфаќаат многумина од нас. Кога започнувате на Google Analytics, првото нешто што треба да направите е да ги разградите вашите анализи во делови со големина на залак. Креирај