Како извршните директори можат да ја искористат анализата на податоците за да ја зголемат ефикасноста

Падот на цената и растечката софистицираност на методите за анализа на податоци овозможија дури и нови стартапи и мали бизниси да уживаат во придобивките од супериорниот увид и подобреното разбирање. Анализата на податоци е моќна алатка која има потенцијал да ја подобри ефикасноста, да ги подобри односите со клиентите и да осигури дека деловните субјекти се во можност да ги идентификуваат и решат потенцијалните проблеми со поголема леснотија. Учењето малку повеќе за најновите алатки и методите за анализа гарантира дека најновите ресурси и решенија