Маркетинг за игри на мобилен телефон на прв поглед, најдобро учење од операторите

Една деценија и паметните телефони добро и вистински ги презедоа. Податоците покажуваат дека до 2018 година, низ светот ќе има 2.53 милијарди корисници на паметни телефони. Просечен корисник има 27 апликации на нивниот уред. Како бизнисите ја намалуваат бучавата кога има толку многу конкуренција? Одговорот лежи во пристапот воден од податоците за маркетинг на апликации и разбирање на учењата од мобилни маркетери кои го убиваат на своите полиња. Игри за игри,