Зголемената плима на ВР во издаваштвото и маркетингот

Од почетокот на современиот маркетинг, брендовите разбраа дека формирањето врска со крајните корисници е јадрото на успешната маркетинг стратегија - создавањето нешто што предизвикува емоции или дава искуство, честопати има најтрајен впечаток. Со тоа што пазарџиите сè повеќе се свртуваат кон дигитални и мобилни тактики, можноста за поврзување со крајните корисници на извонреден начин се намали. Сепак, ветувањето за виртуелна реалност (VR) како извонредно искуство продолжува