Пет начини Компаниите од мартех ја играат долгата игра со оглед на очекуваниот пад на трошоците за маркетинг од 28%

Пандемијата Коронавирус дојде со својот сет на предизвици и учења од општествена, лична и деловна перспектива. Беше предизвик да се задржи растот на нови деловни активности поради економската несигурност и замрзнатите можности за продажба. И сега кога Форестер очекува можен пад на маркетингот за 28% во текот на следните две години, некои од 8,000+ компании за мартех може да (неефикасно) се борат да се пренапорат во подготовките. Како и да е, она што верувам дека ќе го задржи растот на бизнисите во мартех