Што е невро дизајн?

Neuro Design е нова и растечка област која применува увид од научните науки за да им помогне на занаетите поефективни дизајни. Овие сознанија можат да дојдат од два главни извори: Општите принципи на најдобрите практики на Невро Дизајн кои се добиени од академско истражување за човечкиот визуелен систем и психологијата на видот Овие вклучуваат работи како области од нашето визуелно поле се почувствителни на забележување на визуелни елементи, со што им се помага на дизајнерите да компонираат