Дали вашата организација е подготвена да искористи големи податоци?

Големите податоци се повеќе аспирација отколку реалност за повеќето маркетинг организации. Широкиот консензус за стратешката вредност на Биг-податоците им отстапува на огромен број технички проблеми со навртки потребни за структурирање на екосистемот на податоци и оживување на остри податоци управувани од податоци во персонализираните комуникации. Можете да ја процените подготвеноста на организацијата да ги искористи големите податоци преку анализа на можностите на организацијата во седум клучни области: Стратешка визија е прифаќање на големите податоци како критична