Претпријатија што користат социјални медиуми за да ја предвидат побарувачката: ПепсиКо

Побарувачката на потрошувачите денес се менува побрзо од кога било порано. Како резултат, лансирањето на нови производи пропаѓа со екстремно високи стапки. На крајот на краиштата, за точна проценка на пазарот и предвидување на побарувачката потребни се терабајти податоци, кои се движат од броеви во продажба, трансакции преку е-трговија, истории без залиха, просечни цени, промотивно планирање, специјални настани, временски шеми и многу други фактори. Како додаток на тоа, повеќето претпријатија продолжуваат да го игнорираат значењето на примена на Интернет дијалог за потрошувачи за да предвидат идно купување